Aktualności

Uwaga Hodowcy Oddziału;  

Listy konkursowe z lotu Nr.1 z Słubic do obejrzenia lub pobrania. Zapraszamy do lektury.

Lot nr.1 gołębi młodych z miejscowości Słubice dnia 23.08.15 r. włożono 2637 sztuk , wypuszczono o godz. 7,30 przy pogodzie zmiennej z wiatrem słabym południowo - wschodnim.

Komunikat

    W dniu 05.08.15 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Leszno-Wschód podjęto decyzję ( uchwała ) o przesunięciu terminu rozpoczęcia sezonu lotowego gołębi młodych o 7 dni ( tydzień ) Decyzja podyktowana jest mocno niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  panującymi aktualnie  i majacymi panować  w  okresie  rozpoczęcia  lotów  gołębi  młodych  ( upały dochodzące do 36 stopni w cieniu ). W związku z powyższym zmienią się daty rozpoczęcia lotów treningowych Sekcji Nr.1 na 14.8.15 r. i Nr.2 na 18.08.15 r.( o tydzień ) i rozpoczęcie  lotów konkursowych o tydzień  tj. 23.08.15 r. a lot ostatni 20.09.15 r.     ( Burg - Niemcy ).Pozostale warunki podane w komunikacie pozostaja bez zmian.Zawiadamiamy ,że termin składania dokumentacji lotowej do kategorii sportowych ustalono na dzień 24.08.15 r. na godz. 18,00 w biurze Oddziału ( proszeni Prezesi Sekcji ).Wyniki należy złożyć w kategoriach A,B,C,D,M,GMP wraz z lotnikami oraz intermistrzostwo i mistrzostwo roczniaków.Jednocześnie informujemy , że prognozy wyników w kategoriach podane zostaną przez rachmistrza w przyszłym tygodniu ,a hodowcy , którzy wylatali kategorię otrzymają dodatkowo prozgnozy wraz w dokumentami do obliczenia wyników.

Prezes ; Zbigniew Cegielski

Zarząd Oddziału podaje do wiadomości i wykonania Komunikat Nr.2 odnośnie lotów gołębi  młodych w sezonie lotowym 2015 roku.

pobierz

Komunikat odnośnie terminu oddawania spisów.

pobierz

Spisy gołębi młodych na 2015 rok;

całość                               czterdziestka

                          pobierz                                                                                 pobierz

      Zarząd Oddzialu Leszno-Wschód podaje do wiadomości komunikat Nr. 1 /2015 r. dot. lotów gołębi dorosłych w    sezonie 2015r. wraz z harmonogranem wkładań gołębi na 14 lotów gołębi dorosłych w sezonie 2015r. do    odczytu lub pobrania.Zapraszamy do lektury.

                                                           Prezes ; Zbigniew Cegielski

pobierz

Spisy gołębi doroslych na 2015 rok do pobrania  w wersji do GMP(pięćdziesiątka) oraz z całości spisu danego hodowcy.Termin oddania spisów  30.03.2015 r.

GMP pobierz                                               Całość pobierz                            

Wyciąg z komunikatu Zarządu Głównego PZHGP Nr. 1/2015

 1.Gołębie  koszowane  na  loty  konkursowe  w  sezonie  lotowym  2015  roku  i  w latach następnych obowiązkowo muszą posiadać nr. telefonu hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty na nodze gołębia.

2.Dopuszcza się do stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2015 roku wszystkie wersje programowe , które funkcjonowały w tych systemach w 2014 roku.

Prezes ; Zbigniew Cegielski 

Plan lotów gołębi dorosłych i młodych na 2015 r. uchwalony przez Delegatów Oddziału do obejrzenia w zakładce planów lotowych na  2015 rok.

                                                         Prezes ; Zbigniew Cegielski 

Wyniki lotowe Oddziału Leszno - wschód w lotach gołębi dorosłych i młodych za 2014 rok w katalogu wyników lotowych. Życzymy przyjemnej lektury. 

Zarząd Oddzialu Leszno-Wschód podaje do wiadomości komunikat Nr. 2 /2014 r. dot. lotów gołębi młodych w sezonie 2014r. wraz z harmonogranem wkładań gołębi na 5 lotów gołębi młodych w sezonie 2014r. do odczytu lub pobrania.Zapraszamy do lektury.

 Prezes ; Zbigniew Cegielski

pobierz

     Zarząd Oddzialu Leszno-Wschód podaje do wiadomości komunikat Nr. 1 /2014 r. dot. lotów gołębi dorosłych w sezonie 2014r. wraz z harmonogranem wkładań gołębi na 14 lotów gołębi dorosłych w sezonie 2014r. do odczytu lub pobrania.Zapraszamy do lektury.

                                                           Prezes ; Zbigniew Cegielski

pobierz

Prawidłowy adres strony internetowej naszego Oddziału ; to www.pzhgp.lesznowschod.pl  i tego należy używać , aby otworzyć stronę Oddzialową.                       

administrator

 Do obejrzenia w galerii zdjęcia z spotkania hodowców z całej Polski na Górze Św.Anny w 2013 roku.

Informacja dotycząca zamieszczanych list konkursowych na stronie Oddziałowej;

Wszystkie listy konkursowe zamieszczone na stronie mają charakter informacyjny.Są to wersje przed reklamacjami i wyniki nie mogą być podstawą do sporządzania zestawień do Mistrzostw    każdego szczebla oraz wystaw. Lista konk.oraz wyniki lotowe z lat poprzednich w archiwum.

Za  Zarząd ; Zbigniew Cegielski

   Listy konkursowe i wyniki lotowe z lat poprzednich dostępne w Archiwum.

 

Najbiższe oddziały

Okręg Leszno

Oddział Rawicz

Oddział Kościan

Oddział Leszno

Oddział Nowy Tomyśl

Oddział Mosina

Oddział Sława

Oddział Grodzisk Wlkp

Oddzial Trzebnica

Zarząd Główny

Dobry Lot

Oddział Gostyń

------------------------

 

Galeria hodowców

Zapraszamy zainteresowanych

hodowców do nadsyłania

zdjęć. Proszę o przesłanie minimum 3 zdjęć na adres

dobrarzecz@wp.pl